Wystawa „ Rozwój duchowy ” Anny Sokolan

Wystawa malarstwa sakralnego Anny Sokolan została otwarta 25 stycznia w Galerii Art na Mur.

Artystka urodziła się w Iwano-Frankowsku, studiowała w Kosowskiej Szkole Sztuk Użytkowych i Zdobniczych, a później kontynuowała naukę we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Głównym kierunkiem jej pracy jest nowoczesne malowanie ikon.

Na nowej wystawie prezentowane są prace o temacie chrześcijańskim oraz obrazy, które odzwierciedlają nieklasyczny stosunek do duchowości.

W szczególności na wystawie prezentowane są następujące prace autorki:

„Boże Narodzenie” (2018) - ikona, która ma pomóc ludziom przezwyciężyć płagi życiowe , odnaleźć spokój ducha, który umacnia wiarę.

„ Łagodzenie złych serc» (2019) - uosabia pojednanie i ochronę przed wszelkim złem.

 „Zbawiciel” (2019). Przedstawia Zbawiciela, którego należy prosić o zbawienie duszy, wskazanie prawdziwej drogi, uzdrowienie i pozbycie się złych myśli.

„Wybór” (2020). Ta praca przedstawia bardzo stary, ale ważny temat, w którym Adam i Ewa dokonują wyboru w pobliżu Drzewa Poznania Dobra i Zła - zrywać owoc czy nie?

„Etapy istnienia” (2020). Obraz przedstawia etapy rozwoju duszy od momentu, gdy Energia jest jeszcze w stanie „chaosu” i zaczyna się realizować w pierwszym etapie. Dusza zostaje wcielona w drugim etapie, następnie przechodzi do trzeciego etapu i dalej, do wyższych stopni Istnienia.

Praca „Kreacja” (2020) - przekazuje podstawy, na których tworzy się Rozwój duchowy.

1. “Prawo wolności” - Stwórca poznaje siebie jako indywidualny i jednocześnie holistyczny aspekt Jedności.

2. Miłość, Bóg, Zasada Stwórcza, Wielkie Bicie Serca - twórca fizycznych iluzji, w których Stwórca może poznać Siebie.

3. Światło - tworzenie materii.

„Odwołanie” (2020). Ucieleśnienie idei, że mamy nieskończone wsparcie wyższych mocy i możemy się do nich zwracać w różnych okresach życia.

„Świat, którego nie widzimy” (2020). Obraz odzwierciedla ideę, że żyjemy w fizycznym świecie, ale poza nim jest świat, którego nie widzimy.

„Stwórca” (2020) - obraz Wyższego Umysłu, Wielkiej Energii.

Obrazy Anny Sokolan są próbą odzwierciedlenia świata duchowego, którego nie widzimy naszymi oczami, ale możemy poczuć i poznać zewem naszej duszy.

Prace wykonane farbami akrylowymi na zagruntowanych deskach drewnianych z pavolokiem i gruntem akrylowym.

Zapraszamy do oglądania!

28.12.2020