Wystawa Alisy Szymańskiej „Żywe życie”

W galerii Bastion otwarto dziś pierwszą personalną wystawę prac Alisy Szymańskiej. Artystka pracuje od niedawna, ale starannie szuka swojej drogi twórczej i pracuje nad indywidualnym stylem artystycznym. Tworzy w stylu naturalizmu w różnych rodzajach tworczości – portret, florystyka, martwa natura. Autorka tworzy również obrazy tematyczne i inne kompozycje.

Pani Alisa nie ma profesjonalnego wykształcenia artystycznego, ale jej obrazy są na wysokim poziomie artystycznym. Z powodzeniem buduje kompozycje obrazów i znajduje na palecie spektakularne zestawienia kolorystyczne. Według Pani Alisie, jej zdolności twórcze zostały odziedziczone. Jej dziadek Iwan Bodnaruk był znanym architektem, „ojcem architektury huculskiej”, autorem etnicznego budynku restauracji „Huculszczyzna” w Jaremczu.

Tylko w pierwszym roku swojej pracy artystka stworzyła ponad 40 obrazów. W tym roku autorka wygrała również Międzynarodowy Konkurs „Golden Time” w Kanadzie – trzy jej obrazy zajęły pierwsze miejsca. Dwa z tych trzech obrazów są prezentowane na nowej wystawie w galerii Bastion, a cała wystawa składa się z dwunastu obrazów. Nazwa wystawy „Żywe życie” została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ każdy obraz artystki jest celebracją życia we wszystkich jego przejawach.

Zapraszamy!

17.07.2020