Wystawa Włodzimierza Semczuka „Pareidolia”

Wystawa Wołodymyra Semczuka „Pareidolia” odbywa się obecnie w galerii Art na Mur.

Nazwa wystawy oznacza „fałszywe wizualne lub słuchowe postrzeganie rzeczywistych obiektów jako innych, podobne pod względem cech ogólnych”. Jednym z przykładów „pareidolii” jest widok postaci ludzi lub zwierząt w postaci chmur, twarze w figurach geometrycznych.

Pod względem wpływu na świadomość prace artysty są podobne do klasycznego wywoływania zdjęć. Wyraziste kolory i odcienie, wyraźne linie, przez które pojawiają się kontury dachów, drzew, kopców, wspinaczek, gór i chmur. Rozumiemy, że są to Karpaty w jakiejś wyjątkowej artystycznej wizji, jakby w innym świetle i pod innym słońcem, gdzie trawa może być czerwona, a niebo żółte.

Realistyczne, ekspresyjne i abstrakcyjne styli malowania są ściśle powiązane w twórczości artysty.

15.07.2020