Wystawa „Moja idylla” Olgi Derenko

Olga Vasylivna Derenko urodziła się 9 lipca 1996 roku we wsi Podlisia w obwodzie Iwano-Frankowskim. Pierwszą wiedzę twórczą ona zdobyła w Państwowej Szkole Artystycznej w Iwano-Frankowsku. W 2016 roku ukończyła Wyższą Artystyczną Szkołę Zawodową Nr. 3 w Iwano-Frankowsku.

W latach 2016-2020 studiowała w Kosowskim Instytucie Sztuk Użytkowych i Zdobniczych przy Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa Monumentalnego i Dekoracyjnego. Podczas studiów w instytucie brała udział w ogólnoukraińskim plenerze w Kosowie „Plener w Karpatach” w 2019 roku.

Autorka brała również udział w online konferencji naukowo-praktycznej „Implementation to modern social”, 2020, Manchester. Obecnie zajmuje się malarstwem ikon i pejzażem.

W ubiegłym roku w Galerii Bastion odbyła się pierwsza indywidualna wystawa artystki. Nowa wystawa autorki obejmuje malownicze górskie krajobrazy, niektóre z nich namalowane z natury podczas plenerów.

Zapraszamy do oglądania!

27.05.2021