Prezentacja Festiwalu Szekspirowskiego

Wczoraj w galerii „Bastion” oraz w restauracji „Corassini by Roberto” odbyła się prezentacja pierwszego Ukraińskiego Festiwalu Szekspirowskiego w Iwano-Frankiwsku i Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.

W prezentacji wzięli udział:

 profesor Uniwersytetu Worcester Nicoletta Chinpoesch;

 Dyrektor Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich Philip Parr;

 Natalia Torkut, kierownik Ukraińskiego Międzyuczelnianego Centrum Szekspirowskiego;

 Dyrektor Instytutu Szekspira na Uniwersytecie Birmingham w Stratford-upon-Avon, Michael Dobson;

 Dyrektor programowy festiwalu Iryna Chuzhinova;

 Dyrektor Generalny festiwalu Rostysław Derzypilskyi;

 Ekspert ds. Szekspira z Dublina Emma Vyrubalova;

 Współkuratorka Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Anna Kowalczyk-Pawlik;

 Sekretarz Europejskiej Sieci Szekspirowskiej, Joanna Snieżko.

 Naukowcy z różnych krajów świata podkreślali wielkie znaczenie wydarzenia dla rozwoju więzi kulturowych i współpracy międzynarodowej w dziedzinie studiów szekspirowskich.

 Jesteśmy dumni, że mieliśmy tak znamienitych gości.

 

#IF_SHAKESPEARE_UA

19.06.2024